DITTE FLINK

DESIGNSALON

FORSIDE

Bæredygtigt design og skrædderi
heritage

Virksomhedens værdigrundlag tager afsæt i verdensmålene, særligt i verdensmål 12: Ansvar for forbrug og produktion.